Doelstelling

Onder het motto Voor en Door Voerendaalse ondernemingen! organiseert de Sociëteit ongeveer 6 bijeenkomsten per jaar voor haar deelnemers. Sociëteit Voerendaal heeft als doel het netwerken tussen Voerendaalse ondernemingen onderling én met andere partijen te stimuleren. Hierdoor kan de Sociëteit een bijdrage leveren aan het vergroten van een gezond Voerendaals ondernemersklimaat. Onze deelnemers zijn de eigenaren, directeuren of managers van een bedrijf dat gevestigd is in de gemeente Voerendaal.

Vanaf 1 januari 2011 is de Sociëteit Voerendaal definitief van start gegaan en is er een stichting opgericht.

Onze doelen zijn:

  • Netwerken binnen de Gemeente Voerendaal
  • Vergroten gezonde lokale economie
  • Géén politieke belangen

 

Bestuursleden

Judith Eurlings
Query Design
Duo-voorzitter
t. 06 28 86 78 19
info@querydesign.nl

Juliëtte van Dijk
Irisz-Onderwijsadvies
Duo-voorzitter
Tel. 06 53 26 63 97
juliettevandijk@irisz-onderwijsadvies.nl

Anke Willems – Jehne
Willems projectmanagement
Secretariaat
t. 06 43 03 91 98
anke@willemsprojectmanagement.nl
anke@societeitvoerendaal.nl

Sander Vijgen
sander vijgen architect
Penningmeester
Tel. 06 27 07 58 02
info@sandervijgen.nl

Frans van Neer
Frans van Neer Communicatie
t. 06 40709714
info@fransvanneer.nl